UVa 490 Rotating Sentences

解題策略

相當有趣的題目,要旋轉字串90度再印出。注意字串不足的部份要自行補白。
提供一個測資:
aaa  aaa
 bbb bbb
 cccccc
  dddd
  ee
  f f
 g  g
  h h

留言

 1. 學長 !!
  你上面那槓也太酷了 !!

  話說我好久沒寫題目了說(慚愧...)

  回覆刪除

張貼留言

這個網誌中的熱門文章

讀書心得: 你以為你以為的就是你以為的嗎?

UVa 10125 Sumsets